Το να μαθαίνεις έχει πλάκα!

...και απ'ότι φαίνεται θα το κάνουμε σε όλη μας την ζωή...

Οπότε, αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουμε ΠΩΣ να μαθαίνουμε αποτελασματικά, να είμαστε ανοικτοί στις νέες εμπειρίες, ευέλικτοι και να χαιρόμαστε τις προκλήσεις. Η γενιά που μεγαλώνει τώρα θα χρειαστεί ιδιαίτερα αυτά τα προσόντα μια που θα κληθει να μετεκπαιδεύεται και να προσαρμόζεται σε νέες εργασιακές απαιτήσεις και περιβάλλοντα.

Τα καλά νέα είναι ότι όλοι έχουμε την κατάλληλη "καλωδίωση" για να μάθουμε, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Από αυτήν την σελίδα μπορείτε να ενημερώνεστε για τις νέες ανακαλύψεις στην εκπαίδευση και τις παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθoύμε στα WinnErS.


Πόσο έξυπνο είναι το παιδί σας;


Μαθησιακοί τύποι ή πώς μαθαίνω...Learning is fun!

...and it looks as if we'll have to be doing it all our life...

....so what's really needed is learn HOW to effectively learn new things, be open to new experiences, flexible and thrive on challenge. The generation being brought now will definitely need these assets as they will have to re-educate very often as well as adapt to new demands and environments in the workplace.

The good news is that we are all hard-wired to keep learning, each in our own unique way.

In this page you will find news on cognition theories and recent educational techniques that we use at WinnErS to help our students become efficient adults, perfectly adapted to tomorrow's new demands.

How clever is your child?

Learning Styles