Τα Winners ανήκουν σε είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν τον ουσιώδη ρόλο της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Γι αυτό τον λόγο στόχος των εκπαιδευτικών του δικτύου είναι να ενθαρρύνουν τους μαθητές να επικοινωνήσουν και να γνωρίσουν άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς απ' όλο τον κόσμο καθώς και τις κουλτούρες τους.

Winners Education belongs to an innovative group of educators from around the globe who aim at immersing their students in the global feeling of our little planet through collaboration using internet technologies such as Skype.


Αυτή τη χρονιά χρησιμοποιούμε το SKYPE για να επικοινωνήσουμε με τάξεις απ' όλο τον κόσμο. Είμαστε όλοι πραγματικά ενθουσιασμένοι με τους καινούριους μας φίλους και γι αυτό θέλουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας μαζί σας. Εδώ θα βρείτε μερικές από τις συνεργασίες μας:


This year we're using SKYPE lessons to connect with classes from all over the world. We're all very excited about our new-found friends so we want to share our experiences with you!


Εδώ μπορείτε να δείτε τον παγκόσμιο χάρτη με τους φίλους μας στο SKYPE

This is a map of our SKYPE partners.

Οι συνδέσεις μας με τον Κόσμο

Our Connections to the WorldWorld Friends map .png

Date

WinnErS Class

Partner School

Language

Subject

27/10/2011

C1

Newtown Middle, Pennsylvania, USA

English

Healthy eating

27/10/2011

C2

Newtown Middle, Pennsylvania, USA

English

Eating habits

2/11/2011

B1+

Newtown Middle, Pennsylvania, USA

English

Introductions

8/11/2011

B1a

Shmucker School, Indiana, USA

English

Daily life activities

8/11/2011

B1a

Vonsil Scole, Denmark

English

Daily life activities

8/11/2011

B1b

Vonsil Scole, Denmark

English

Our life

11/11/2011

German prep Class

Vonsil Scole, Denmark

German

Introduce yourself

11/11/2011

German K3 Class

Rotim School, Austria

German

Get to know each other

11/11/2011

Win 3b

Shmucker School, Indiana, USA

English

Daily routine

11/11/2011

Win3a

Newtown Middle, Pennsylvania, USA

English

Introductions

18/11/2011

Win2

Newtown Middle, Pennsylvania, USA

English

Daily life activities

2/12/2011

B1+

Melville School, Waikuku, New Zealand

English

Present your country and culture

8/12/2011

Win1a

Willbrook Elementary, Illinois, USA

English

Daily routines & Christmas traditions

Oct 2011- ....

Kids1, Kids2, Bumper

Hamilton East Elementary, New Zealand

English

Lunchboxes project, Our school

Nov 2011- ....

Kids2, Bumper, Win1

Home School, Sydney, Australia

English

Lunchboxes project, Our school

17/12/2011

Win1b

Willbrook Elementary, Illinois, USA

English

Holiday songs and wishes

21/12/2011

French Classes

Armelle, Charleville High School, France

Kim, Journalist, Paris

Tanis, American School, Abidjan, Ivory Coast

French

La Cuisine Francaise

...και εδώ βλέπετε τους επισκέπτες μας.

Free counters!