Μαθησιακοί τύποι - Φυσιολογικοί παράγοντες μάθησης


Οι μαθησιακοί τύποι αφορούν τον τρόπο που προσλαμβάνουμε πληροφορίες από τις πέντε αισθήσεις μας: ακουστικός , οπτικός, κινητικός, γευστικός και οσφρητικός. Απ’ αυτές οι τρεις πρώτοι είναι οι πιο κοινοί και τους αναλύουμε πιο κάτω:

Πώς μελετά ο ακουστικός τύπος μαθητή

Οι ακουστικοί τύποι μαθαίνουν ‘από την παράδοση’, ακούγοντας τον καθηγητή και συζητώντας με άλλους. Μπορούν ακόμη να αντιληφθούν το νόημα και το αίσθημα πίσω από τα λόγια, γιατί αντιλαμβάνονται τον τόνο της φωνής, την ένταση και την ταχύτητα ομιλίας. Χρειάζεται να επαναλάβουν δυνατά το κείμενο που διαβάζουν για να το κατανοήσουν. Όταν μαθαίνουν προφορά, χρειάζεται να πουν τις λέξεις για να συνειδητοποιήσουν για παράδειγμα ότι το ‘ph’ διαβάζεται ‘f’.

Είναι πολύ σημαντικό για τους ακουστικούς τύπους να θέτουν ένα στόχο πριν την εργασία και να τον διατυπώνουν δυνατά. Όταν ολοκληρώνουν χρειάζεται να κάνουν μια προφορική περίληψη αυτών που διάβασαν. Αυτοί οι μαθητές ωφελούνται πολύ αν διαβάσουν και ηχογραφήσουν το κείμενο ή τις λέξεις, ώστε να έχουν την δυνατότητα να ακούσουν και να ξανακούσουν αυτά που έχουν να μάθουν. Επίσης βοηθά το να μιλούν σε κάποιον για αυτά, να ‘μας λένε το μάθημα’ δηλαδή.

Επειδή οι ακουστικοί τύποι δυσκολεύονται μερικές φορές να φτιάχνουν ίσιες στήλες, βοηθά να τραβούν μια γραμμή στην άκρη της σελίδας και να την ακολουθούν.


Πώς μελετά ο οπτικός τύπος μαθητή

Οι οπτικοί τύποι μαθαίνουν με το να ‘βλέπουν το υλικό τους, όταν δηλαδή το υλικό παρουσιάζεται σε γραφήματα, πίνακες, εικονογραφημένα βιβλία, βίντεο, χάρτες κ.α. Αυτοί οι μαθητές προτιμούν να κάθονται στα μπροστινά θρανία, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή τους. Μαθαίνουν με το να διατηρούν οπτική επαφή με τον καθηγητή, να παρατηρούν τις εκφράσεις του και την γλώσσα του σώματος. Τους βοηθά να κρατούν σημειώσεις, γιατί έτσι αντιλαμβάνονται καλύτερα το θέμα.

Μπορούμε να αντιληφθούμε ένα οπτικό τύπο από τα τακτοποιημένα του γραπτά τσάντα και εμφάνιση, Όταν μελετούν χρειάζονται απομόνωση και ησυχία, και δυσκολεύονται να συζητούν ενώ διαβάζουν, ακόμη κι αν η συζήτηση αφορά το θέμα που μελετούν. Αν οι εργασίες τους περιλαμβάνουν γραφήματα, πίνακες, εικονογραφημένα βιβλία, βίντεο, χάρτες μπορούν να τις κάνουν ευκολότερα. Βοηθά επίσης να κρατούν σημειώσεις ή να υπογραμμίζουν τις κύριες ιδέες, γεγονότα και ημερομηνίες με διάφορα χρώματα. Όταν μαθαίνουν προφορά, χρειάζεται να δουν πώς είναι γραμμένη η λέξη για να μάθουν να την προφέρουν.

Πώς μελετά ο κινητικός τύπος μαθητή

Απ’ όλους τους μαθησιακούς τύπους ο κινητικός είναι ο πιο παραγνωρισμένος. Μαθαίνουν καλύτερα με πρακτικούς τρόπους. Θέλουν να αγγίζουν να κινούνται και να αισθάνονται και το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο να μείνουν καθισμένοι για ώρα. Θέλουν αν έχουν την τηλεόραση ή μουσική όταν μελετούν. Γενικά δεν συγκεντρώνονται για πολύ ώρα.

Η δακτυλογράφηση στον υπολογιστή, η εργασία σε εργαστήριο, είναι καλοί τρόποι για να μάθουν. Ίσως χρειάζεται να πηγαινοέρχονται στο δωμάτιο ή και να χοροπηδούν καθώς διαβάζουν. Όταν μελετούν για τεστ, χρειάζεται να φτιάχνουν κάρτες με τις σημαντικές λέξεις, θεωρίες ή ημερομηνίες .

Στην τάξη πρέπει να μάθουν να κρατούν σημειώσεις για να έχουν κάτι να απασχολούν τα χέρια τους.

Σημείωση

Όλοι μας χρησιμοποιούμε και τις τρεις δεξιότητες αλλά σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να μάθουμε, υπάρχει ο δικός μας τρόπος και όσο πιο γρήγορα τον αντιληφθούμε τόσο το καλύτερο.Three Different Learning Styles

We all learn in a different way which is unique to everyone. The learning styles refer to the way we receive knowledge from our 5 senses and are visual, auditory, kinaesthetic, olfactory and gustatory.

Visual Learners learn by seeing and looking.

 • take numerous detailed notes
 • tend to sit in the front
 • are usually neat and clean
 • often close their eyes to visualize or remember something
 • find something to watch if they are bored
 • like to see what they are learning
 • benefit from illustrations and presentations that use color
 • are attracted to written or spoken language rich in imagery
 • prefer stimuli to be isolated from auditory and kinesthetic distraction
 • find passive surroundings ideal


Auditory Learners learn by hearing and listening.

 • sit where they can hear but needn't pay attention to what is happening in front
 • may not coordinate colors or clothes, but can explain why they are wearing what they are wearing and why
 • hum or talk to themselves or others when bored
 • acquire knowledge by reading aloud
 • remember by verbalizing lessons to themselves (if they don't they have difficulty reading maps or diagrams or handling conceptual assignments like mathematics).


Kinaesthetic Learners learn by touching and doing

 • need to be active and take frequent breaks
 • speak with their hands and with gestures
 • remember what was done, but have difficulty recalling what was said or seen
 • find reasons to tinker or move when bored
 • rely on what they can directly experience or perform
 • activities such as cooking, construction, engineering and art help them perceive and learn
 • enjoy field trips and tasks that involve manipulating materials
 • sit near the door or someplace else where they can easily get up and move around
 • are uncomfortable in classrooms where they lack opportunities for hands-on experience
 • communicate by touching and appreciate physically expressed encouragement, such as a pat on the back